موضوع جستجو: آلژینات سدیم - ۵ مورد پیدا شد

۱ . سی ام سی با ثعلب(قوام دهنده ای معجزه گر) : هستند مانند آلژینات سدیم، انواع صمغ ها و ژلاتین استفاده میگردد. سی ام سی در انواع بیسکویت، کیک، بستنی، نوشابه هاي میوه اي، سس ها، سوپ هاي خشک و غذاهاي رژیمی
۲ . بررسی انواع صمغ ها : می آورد. سدیم آلژینات : آلژینات ها از اجزای ساختمانی دیواره سلولی الگ های قهوه ای از طبقه فئوفیسه  هستند و دلیل اطلاق این نام به این گروه از صمغ ها این
۳ . امولوسیون چیست؟امولسیفایر چه نقشی ایفا میکند؟ : طبقه بندی نسبتاً ساده ای برای مواد امولسیفایری آورده شده است  که شامل سه گروه اصلی می باشد: 1-- موادی که در طبیعت وجود دارند  2-مواد جامد ریزی که به راحتی
۴ . آلژینات سدیم : این ژل آلژینات سبب اتصال پلیمرهای گلوکورونیک اسید به یکدیگر و ایجاد ساختاری موسوم به جعبه تخم مرغی می شود.   ویسکوزیته آلژینات با افزایش دما کاهش می یابد . آلژینات امولسیفایر
۵ . لستین : های سلولزی آلژینات می باشد. لسیتین در گستره وسیعی از فرآوري غذا و کاربردهاي صنعتی قابل استفاده و مفید می باشد. به عنوان یک امولسیفایر غذا، لستین در کارخانه تولید مارگارین