موضوع جستجو: استون کومهو - ۱ مورد پیدا شد

۱ . استون : استون یا دی متیل کتون ؛ پروپانون ؛ دی متیل کربونیل ،  این ماده فرار، بی‌رنگ و به شدت آتش گیر است و مصرف بسیار زیادی در صنعت به