موضوع جستجو: اورگانیک - ۴ مورد پیدا شد

۱ . با کود اورگانیک نجات دهیم : کود اورگانیک  ترکیبی است طبیعی  که از فضولات جانوران و بقایای گیاهان  و یا ترکیبات به دست آمده از فعل و انفعالات این بقایا با عوامل طبیعی در گذر
۲ . های خوراکی اورگانیک را بشناسیم : شیمیایی و اورگانیک به دست آمده و به کار گرفته میشود   رنگ های شیمیایی که نسبت به رنگ های اورگانیک رنگ دهی بیشتر، هزینه ی تولید پایین تر و پروسه ی
۳ . پتاسیم سوربات ( سوربات پتاس )، امن ترین نگهدارنده : تنها  اسید اورگانیک  بدون طعم و بو است که  در صنایع شیمایی ( غذایی، دارویی، آرایشی)  به عنوان یکی از موثرترین  عناصر نگهدارنده  به کار می رود سوربات پتاس  به عنوان
۴ . پارابن، بی ، پارابن : از محصولات اورگانیک یا طبیعی است . سعی کنید در هنگام خرید به محتویات درج شده در پشت محصول دقت و تا جایی که مقدور است از محصولات "فاقد پارابن"