موضوع جستجو: ایزوپروپیل الکل - ۳ مورد پیدا شد

۱ . در بازار مواد اولیه شیمیایی چه می گذرد؟(بخش اول) : بازار مواد اولیه شیمیایی یکی از اصناف بسیار مهم و مادر در صنعت کشور محسوب میشود. در ابتدا شیمیایی وفا تنها تامین کننده مواد اولیه کارخانجات معتبر کشور
۲ . ایزوپروپیل الکل دارویی : مترادف با ایزوپروپیل الکل: ایزوپروپینول الکل، الکل پروپانول.   شکل ظاهری ایزو پروپیلن گلیکول: مایع بی‌رنگ، اشتعال‌پذیر است و بوی قوی دارد.   ابوبکر محمد بن زکریا رازی شیمیدان ایرانی اولین بار الکل را
۳ . گزان تان گام : واسطه رشد ایزوپروپیل الکل به وجود آمده را خشک و آسیاب می نماییم و در محیطی به حالت مایع اضافه می‌شود وصمغ زانتان گام محصول می‌شود. مصارف زانتان گام در صنایع