موضوع جستجو: بوتیل استات - ۳ مورد پیدا شد

۱ . در بازار مواد اولیه شیمیایی چه می گذرد؟(بخش اول) : بازار مواد اولیه شیمیایی یکی از اصناف بسیار مهم و مادر در صنعت کشور محسوب میشود. در ابتدا شیمیایی وفا تنها تامین کننده مواد اولیه کارخانجات معتبر کشور
۲ . در بازار مواد اولیه شیمیایی چه می گذرد؟(بخش سوم) : گلایکول ، بوتیل گلایکول ، اتیل استات ، بوتیل استات    
۳ . استون : استون یا دی متیل کتون ؛ پروپانون ؛ دی متیل کربونیل ،  این ماده فرار، بی‌رنگ و به شدت آتش گیر است و مصرف بسیار زیادی در صنعت به