موضوع جستجو: تامین کننده نیتریت سدیم - ۱ مورد پیدا شد

۱ . مضرات به کاربردن نیتریت سدیم در فراورده های گوشتی : نیتریت سدیم (NANO2)امروزه به عنوان مهمترین تثبیت کننده ی رنگ و جلوگیری کننده از رشد برخی  میکرو اورگانیسم ها در محصولات فراوری شده گوشتی  شناخته میشود.  آما این ماده