موضوع جستجو: جانشین کره کاکائو چیست - ۲ مورد پیدا شد

۱ . لستین چیست؟ : مصرف کره کاکائو و روغن جانشین کره کاکائو می شود. تاثیر لستین  برنان : باعث بهبود نگهداری رطوبت، ، بهبود قابلیت مخلوط شدن اجزای نان و افزایش حجم قرص نان و... تاثیر لستین کراکر، کلوچه ،
۲ . یا روغن جانشین کره کاکائو : یا روغن جانشین کره کاکائو را در بسته بندی های مختلف در غالب برندهای برتر بازار که محصول کشورهای مالزی ، اندونزی و کره می باشند را در کنار پودر