موضوع جستجو: جوش شیرین , بی کربنات سدیم - ۲ مورد پیدا شد

۱ . محصولات اسنپ شیمی : اسنپ شیمی به عنوان قروشنده مواد اولیه ی شیمیایی صنایع کشور محصولات خود را در سه دسته غذایی،آرایشی و بهداشتی و صنعتی به شرح ذیل ارائه میکند.   محصولات غذایی: اسید
۲ . جوش شیرین یا بی کربنات سدیم : جوش شیرین چیست؟ جوش شیرین بی‌بو و بی‌طعم است که کمی دارای خاصیت بازی است و به صورت پودر سپید یا بلورین است. بی‌کربنات جاذب رطوبت و بوگیر است. جوش