موضوع جستجو: خریدار پتاسیم سوربات - ۲ مورد پیدا شد

۱ . پتاسیم سوربات ( سوربات پتاس )، امن ترین نگهدارنده : پتاسیم سوربات با فرمول   C6H7K2  که از میوه ی درختی به نام ''سوربوس" گرفته میشود ,  تنها  اسید اورگانیک  بدون طعم و بو است که  در صنایع شیمایی (
۲ . سوربات پتاسیم : این نگهدارنده در مقادیر مجاز سمی نبوده ودر  PHکمتر از شش بهترین اثر خودرا نشان می‌دهد. غلظت ضد میکروبی مؤثر سوربات در مواد غذایی 0/3ـ0/50 درصد است مطالعات