موضوع جستجو: خریدار گلیسیرین - ۱ مورد پیدا شد

۱ . گلیسیرین در محصولات زیبایی : "گلیسیرین" یا "گلیسرول" با فرمول C3H8O3   اولین بار در سال 1779 توسط شیمیدان آلمانی  کارل ویلهم شیله   کشف شد . هرچند در ابتدا به عنوان یکی از شاخه های