موضوع جستجو: خواص اسیدفسفریک - ۱ مورد پیدا شد

۱ . اسید فسفریک چیست؟ : فسفریک دارای خواص عمومی زیرمی باشد. اسید فسفریک خالص دارای دانسیته ۱٫۸۸ g/cm3 است. اسید فسفریک در بازار به صورت محلول آبی۵۰ تا ۸۵ درصد به فروش می­رسد.   اسید فسفریک ۸۵ درصد