موضوع جستجو: خواص اسید فسفریک - ۲ مورد پیدا شد

۱ . همه چیز درباره ی کودهای فسفری : محصول، افزایش خواص انبارداری کاهش میزان آلودگی های ویروسی، افزایش فعل و انفعالات سوخت و ساز و بالاخره تاثیر مثبت در کمیت و کیفیت محصول باعث افزایش استفاده کودهای شیمیایی
۲ . اسید فسفریک چیست؟ : فسفریک دارای خواص عمومی زیرمی باشد. اسید فسفریک خالص دارای دانسیته ۱٫۸۸ g/cm3 است. اسید فسفریک در بازار به صورت محلول آبی۵۰ تا ۸۵ درصد به فروش می­رسد.   اسید فسفریک ۸۵ درصد