موضوع جستجو: خواص تری سدیم سیترات - ۲ مورد پیدا شد

۱ . تری سدیم سیترات (خواص و کاربرد ) : سیترات دارای خواص عالی و بسیار ثابت می باشد. فروش مواد اولیه شیمیایی توسط #اسنپ شیمی فروش تری سدیم سیترات   #اسنپ شیمی
۲ . آلژینات سدیم : این صمغ خواص سفت‌کنندگی ، اتصال دهندگی و تشکیل ژل دارد و آن را به ژل‌های دسری ، سُس‌ها ، پودینگ‌ها و غیره می‌افزایند. همچنین از این صمغ به عنوان