موضوع جستجو: خواص مالتودکسترین - ۴ مورد پیدا شد

۱ . مالتو دکسترین : شود. ازجمله خواص مالتو دکسترین، افزایش حجم، ایجاد بافت و بدنه می‌باشد.  نشاسته پلیمری از مولکولی گلوکز است. این ماده در بافتهای گیاهی به صورت دانه ها دانه ای یا
۲ . مالتو دکسترین چیست؟ : میرود. ازجمله خواص مالتو دکسترین، افزایش حجم، ایجاد بافت و بدنه می‌باشد.  نشاسته پلیمری از مولکولی گلوکز است. این ماده در بافتهای گیاهی به صورت دانه ها دانه ای یا
۳ . مالتو دکسترین : شود. ازجمله خواص مالتو دکسترین، افزایش حجم، ایجاد بافت و بدنه می‌باشد. نشاسته پلیمری از مولکولی گلوکز است. این ماده در بافتهای گیاهی به صورت دانه ها دانه ای یا
۴ . مالتو دکسترین : به علت خواص ذیل ، دارای مصارف گسترده ای در صنایع غذایی،مکملهای ورزشی ، دارویی ، شیرینی و شکلات ، بستنی ، نوشیدنی ها و همچنین در صنایع آرایشی بهداشتی