موضوع جستجو: خواص کلر هندی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . خرید کلر با چه مشخصاتی؟ : کلر یکی از قویترین اکسید کننده های طبیعت می باشد که کاربرد بسیار زیادی در صنایع مختلف دارد و به عنوان ماده گندزدا در صنایع تصفیه آب و
۲ . کلر یا ازن : گازی هستند. کلر خواص بسیار چشمگیری در زمینه تصفیه و گندزدایی آب دارد که مهمترین آنها باقیماندن بعد از ناقود مردن عوامل بیماری زا می باشد.هرگاه ما در آب کلر باقی