موضوع جستجو: سرطان پستان - ۲ مورد پیدا شد

۱ . خواص پودر کاکائو : در کاهش سرطان پستان، پانکراس، پروستات، کبد، کولون و همچنین لوسمی نشان داده است همچنین با التهاب می‌جنگند، مانع رشد سلول‌ها و باعث مرگ سلول‌های سرطانی می‌شوند و از طرفی
۲ . پارابن، بی ، پارابن :  سبب بروز سرطان پستان میشود و متاسفانه در تومورهایسرطانی خارج شده ،مقدار قابل توجهی پارابن یافت شده است  . پارابن همچنین در زنان باردار ،باعث ازدیاد هورمون استروژن و در نتیجه