موضوع جستجو: سوربیتول میز هند - ۲ مورد پیدا شد

۱ . سوربیتول چیست؟ : دارد. این سوربیتول در حال حاضر در مقیاس صنعتی توسط هیدروژناسیون دکستروز تولید می‌شود. پودر سوربیتول به‌طور گسترده‌ای در شیرین‌کننده‌های مصنوعی استفاده می‌شود و مشتق شده است از شربت گلوکز که
۲ . لستین :   لسیتین سویا ولسیتین خوراکی و لسیتین خوراکی هندوستان یکی از مهمترین امولسیقایر های خوراکی لسیتین مایع و لسیتین پودری می باشد وفروش لسیتین سویا یک امولسیفایر طبیعی حساب