موضوع جستجو: صمغ عربی - ۳ مورد پیدا شد

۱ . بررسی انواع صمغ ها :   انواع صمغ ها را با بهترین کیفیت و برندهای برتر در اختیار مشتریان خود قرار میدهد   صمغ ها بطور وسیع در صنایع غذایی برای تهیه ژل و به عنوان پایدار
۲ . امولوسیون چیست؟امولسیفایر چه نقشی ایفا میکند؟ : (برخی از صمغ ها یا هیدروکلوئیدها) از یک نظر جزء مواد فعال در سطح هستند،. اختلاف در این است که مواد فعال سطحی ، سنتزی بوده و برای کاربرد ویژه
۳ . صمغ عربی : به نام صمغ سنگالی بدست می‌آید، سفید رنگ و محلول در آب است و عمدتاً شامل هیدرات‌های کربن است. صمغ عربی یا صمغ آکاسیا صمغی طبیعی است که از دو گونه