موضوع جستجو: فروش کربوکسی متیل سلولز - ۳ مورد پیدا شد

۱ . سی ام سی با ثعلب(قوام دهنده ای معجزه گر) : #سی ام سی کربوکسی متیل سلولز ( سی ام سی) (ثعلب) (  (carboxymethyle cellolose در دو گرید صنعتی و غذایی در ابعاد وسیع مورد استفاده قرار میگیرد. کربوکسی متیل سلولز یک
۲ . کربوکسی متیل سلولز چیست؟سی ام سی یا ثعلب چیست؟ : یکی از مواد اولیه شیمیایی مهم که از کالاهای پر کاربرد در مواد اولیه صنایع خوراکی و همچنین  در صنعت ،سی ام سی یا ثعلب یا کربوکسی متیل
۳ . کربوکسی متیل سلولز سدیم یا سی ام سی یا ثعلب یا آدامس سلولز! : کربوکسی متیل سلولز سدیم  یک نمک سدیم کربوکسی متیل سلولز میباشد که یک مشتق پایه سدیم است. سی ام سی یا کربوکسی متیل سلولز به دلیل خواص متعددی که