موضوع جستجو: قیمت اسیدفسفریک - ۲ مورد پیدا شد

۱ . اسید فسفریک چیست؟ : اسید فسفریک یک اسید نسبتا قوی که هم خوراکی و هم صنعتی می باشد.در خلوص5درصد فسفریک اسید دارای خاصیت خورندگی و سوزانندگی است و باید در زمان استفاده
۲ . اسید فسفریک :   تاریخچه اسید فسفریک : اسید فسفریک مانند اسید نیتریک یکی از ترکیبات اولیه مهم در ساختن کودهای شیمیایی است با افزایش روز افزون جمعیت جهان و نیاز فراوان به