موضوع جستجو: قیمت بنروات سدیم - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کاربرد بنروات سدیم، بنزوات سدیم چیست؟ :   نزوات سدیم  با داشتن یک مولکول سدیم حلالیت بالائی در مواد غذائی و محلول های مختلف دارد واین باعث می شود که  به خوبی از رشد کپک ها