موضوع جستجو: قیمت جانشین کره کاکائو - ۱ مورد پیدا شد

۱ . بررسی روغن سی بی اس یا روغن جانشین کره کاکائو : روغن سی بی اس یا جانشینی برای کره کاکائو در تولید مواد غذایی مختلف از جمله شکلات و مشتقات آن، با قابلیت انعطاف پذیری بالا می باشد که