موضوع جستجو: مواد اولیه کودسازی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . همه چیز درباره ی کودهای فسفری : ، انتقال مواد غذایی از برگ ها به غده، زود رسی محصول، افزایش خواص انبارداری کاهش میزان آلودگی های ویروسی، افزایش فعل و انفعالات سوخت و ساز و بالاخره تاثیر