موضوع جستجو: پارابن - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ، پارابن : است .  پارابن در درجه ی اول باعث ایجاد الرژی ، اگزما و بیماری های پوستی شدید  در مصرف کنندگان میشود  همچنین یکی از مهم ترین مضرات  مورد بحث پارابن ،نقش