موضوع جستجو: پودر نارگیل - ۲ مورد پیدا شد

۱ . بررسی روغن سی بی اس یا روغن جانشین کره کاکائو : در کنار پودر کاکائو در اختیار مشتریان خود قرار می دهند.   کره کاکائو چیست؟ در طول فرآیند تولید پودر کاکائو چربی طبیعی موجود در دانه های خوراکی کاکائو به دست می آید
۲ . پودر نارگیل : تولید پودر نارگیل: اولین گام در تولید پودر نارگیل انتخاب نوع نارگیل است.و در انتها پودر نارگیل چرب و پودر نارگیل خشک  بدست می آید . کیفیت پودر نارگیل تولیدی