موضوع جستجو: کاربرد آمونیوم پر سولفات - ۴ مورد پیدا شد

۱ . در بازار مواد اولیه شیمیایی چه می گذرد؟(بخش سوم) : صنایع مختلف کاربرد های خاص دارند،این صنایع شمامل رنگ و رزین،کاشی و سرامیک ،تصفیه آب و فاصلاب ،نساجی و..... می باشد. صنابع آب و فاضلاب: پلی آلومینیوم گلراید (پک) - کلرید
۲ . پر سولفات آمونیوم یا آمونیوم پر سولفات : می شود. بیشترین کاربرد آمونیوم پر سولفات به عنوان کود است. به صورت اسپری آبی به عنوان قارچ کش و علف کش و حشره کش استفاده می شود. شرکت اسنپ شیمی آمونیوم پر
۳ . بررسی انواع صمغ ها : ی 6000 کاربرد وسیعی در مواد اولیه صنایع غذایی داراست. کاراگینان: از جلبک های قرمز دریایی طبقه فد.فیسه آ استخراج می شود که به صورت پلی مری از استر سولفاته مولکول های
۴ . آمونیوم پر سولفات : می شود. بیشترین کاربرد آمونیوم پر سولفات به عنوان کود است. به صورت اسپری آبی به عنوان قارچ کش و علف کش و حشره کش استفاده می شود. شرکت اسنپ شیمی آمونیوم پر سولفات