موضوع جستجو: کاربرد لستین - ۳ مورد پیدا شد

۱ . لستین ، کاربرد لستین : لستین سویا  یکی از مواد اولیه شیمیایی می باشد که توسط اسنپ شیمی در بسته بندی های مختلف عرضه می گردد. لستین در برندهای مختلف آرژانتینی و هندی و
۲ . لستین چیست؟ : و مارگارین کاربرد دارد لستین در واقع ساختار شیمیایی آن شبیه موم بوده، اما نقطه ذوب آن متفاوت است. در چربی، اتر و الکل حل می شود اما در استون غیر
۳ . لستین : گلیسیرید بیشترین کاربرد را دارد.مونو دی گلیسیرید از هیدرولیز روغن ها و چربی ها بدست می آید. گلیسرول مونو استئارات متداول ترین ترکیب این گروه می باشد. که این امولسیفایرها