موضوع جستجو: کاستیک سودا - ۲ مورد پیدا شد

۱ . محصولات اسنپ شیمی : اسنپ شیمی به عنوان قروشنده مواد اولیه ی شیمیایی صنایع کشور محصولات خود را در سه دسته غذایی،آرایشی و بهداشتی و صنعتی به شرح ذیل ارائه میکند.   محصولات غذایی: اسید
۲ . هیدروکسید سدیم پرک : هیدروکسید یا کاستیک سودا یا سودسوزآور ماده‌ای جامد و سفیدرنگ است. این ماده، به سهولت می‌تواند رطوبت هوا را جذب نماید و به همین دلیل، باید هنگام حمل و نقل،