موضوع جستجو: کربوکسی متیل سلولز - ۳ مورد پیدا شد

۱ . کربوکسی متیل سلولز چیست؟سی ام سی یا ثعلب چیست؟ : ثعلب یا کربوکسی متیل سلولز می باشد که بر گرفته از صمغی است که از سلولز  تهیه می شود.. خلوص سی ام سی غذایی موجب ایجاد تمایز بین سی ام
۲ . سی ام سی با ثعلب(قوام دهنده ای معجزه گر) : قرار میگیرد. کربوکسی متیل سلولز یک گرد سفید رنگ، بی بو، بدون رنگ، قابل تعلیق در آب و غیر قابل تخمیر میباشد که ابتدا در آلمان کشف و سپس در
۳ . کربوکسی متیل سلولز یا به اختصار سی ام سی : نام صمغی است که از سلولز  تهیه می شود. سی ام سی غذایی دسته ای از انواع CMC بوده که خود دسته بندی های گوناگونی دارد. مهمترین و