موضوع جستجو: گلایسین چیست - ۴ مورد پیدا شد

۱ . آمینو اسید ها چه نقشی دارند؟ : گلایسین و پودر آب پنیر و پودر پروتئین کامل از آمینو اسید های بسیار پر مصرف در صنایع مختلف و مواد غذایی می باشد. گلایسین یک آمینو اسید غیر
۲ . نقش آمینو اسید ها در بدن : مهمی که  گلایسین و دیگر آمینو اسید ها در بدن ایفا میکنند می توان به ذخیره و انتقال مواد غذایی در بدن اشاره کرد. همچنین آمینو اسید ها  بر کارکرد اندامهایی
۳ . پودر ژلاتین چست و از چه تشکیل شده است؟ : و همچنین گلایسین که یکی ار آمینو اسید های پر مصرف در صنایع غذایی می باشد را نیز برای مشتریان محترم خود تامین میکند.ژلاتین به  طور عمده از فرآوری کلاژن
۴ . دانستنیهای پودر ژلاتین،آگارآگار،پکتین : مقادیر ژیادی گلایسین دارد   شرکت اسنپ شیمی به عنوان فروشنده مواد اولیه شیمیایی پودر ژلاتین را در بلوم های مختلف عرضه می دارد   هورمون ها رامتعادل می کند. پودر ژلاتین در دفع استروژن