موضوع جستجو: hfffhhgggfffffffff - ۱ مورد پیدا شد

۱ . تاریخچه کوکاکولا : کتر جان اس پمبرتون، شیمیدان آتلانتایی بر آن شد که محصول خود را با نام تجاری جدید و بدون استفاده از الکل به بازار عرضه کند. او بعد